Missiyamiz

Xanımlar və cənablar!
Hörmətli tərəfdaşlar və müştərilər!

Azərbaycan AqriBioEkoTex MMC şirkəti BIOHUMUS, BIOMAX, FERMENTSTART, BACTOVIT, BIO-BITPEST, TRICHO-GUARD, NITRO-FIX, BGS 1008-6, BIORG kimi ölkəmiz və bütün dünya üçün vacib olan biotexnologiya məhsulları istehsal edir. Şirkətimizin ekoloji vasitələri və texnologiyaları, eləcə də bioloji cəhətdən təmiz kompleks məhsullar hamımız üçün ən vacib anlardır.
AqriBioEkoTex fərdi səviyyədə biotexnologiyaların istehsalını həyata keçirən Azərbaycanda ilk müəssisəsidir. Təmiz məhsuldar torpağın texnologiyası sənaye miqdarında becərmə təcrübəsində ilk dəfə bizim şirkət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu texnologiya ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz artmaqla yanaşı, standart sadə artımdan daha yüksək miqdarda daha keyfiyyətli məhsulların bazara çatdırılmasını təmin edir. Hal-hazırda firmamız biokompostinq prosesini – qırmızı Kaliforniyalı qurdlardan istifadə edərək, BIOHUMUS istehsalı, habelə xüsusi mikrobioloji preparatları istifadə edərək hər növ heyvan/quş peyinlərindən və kanalizasiya çamurunun fermentasiyası prosesini kommersiya halına gətirmişdir.
1987-ci ildən bəri bazarda geniş təcrübəmiz var. Bizim ilk “AGRO” müəssisəsi etibarlı tərəfdaş kimi özünü qurmuşdur və mütəxəssislərinin yüksək səviyyədə olması ilə fərqlənirdi. 2004-cü ildə AGRO, ekoloji cəhətdən səmərəli əkinçilik biotexnologiyalarını təklif etməyə başladı.
Strateji inkişaf planlarının həyata keçirilməsinin məqsəd və imkanları mütəxəssislər qrupu üçün prioritetləri müəyyənləşdirmişdir. AqriBioEkoTex 2005-ci ilin əvvəlində AGRO-dan transformasiya olunmuşdur. AqriBioEkoTex qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmağa hazırdır və biznesin gələcək inkişafı ilə bağlı bütün təklifləri nəzərdən keçirir.
AqriBioEkoTex bioloji aktiv məhsullar və bioproduktlar bütün növ istehsal edən çox güclü və hərtərəfli biotexnologiya kənd təsərrüfatı korporasiyası yaratmaq üçün ilk addımdır.
AqriBioEkoTex MMC-nin missiyası:
– məhsulların ekoloji cəhətdən səmərəli şəkildə istehsal edilməsi və becərilməsi sahəsində Azərbaycanın ən yaxşı kənd təsərrüfatı müəssisəsi olmaq və onu təmin edən məhsullar almaq;
– kənd təsərrüfatı üçün müasir biotexnologiyanın inkişafını təmin etmək;
– işçi qüvvəsi və müştərilərə qayğı göstərmək.
AqriBioEkoTex MMC-nin layihələri yerli müəssisələrin dövlət dəstəyi ilə, Azərbaycanın və bütün dünyanın müasir şəraitində əlverişli investisiya mühiti ilə effektiv inkişaf edə biləcək ən açıq nümunələrindən biridir. Dünya səviyyəli keyfiyyətli ekoloji təmiz daxili texnologiyalar bazara çıxdı. AqriBioEkoTex sizin və ehtiyaclarınızın mövcudluğunun hər dəqiqəsini düşünən və münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif edən möhkəm bir kolektivdir.
Ümid edirəm ki, bizimlə əlaqə saxlasanız, suallarınıza cavab verə bilərik və bütün kənd təsərrüfatı standartlarına uyğun məhsuldarlığı artırmaq üçün kənd təsərrüfatı problemlərinizi həll edə bilərik.

ƏliBala Əli-Zadə
Direktor
AQRIBIOEKOTEX MMC