Biotexnologiya

Biotexnologiya – Təbii problemləri həll etmək üçün canlı orqanizmlərin, sistemlərinin və ya metabolik məhsulların istifadəsi imkanları, habelə müxtəlif üsullarla canlı xüsusiyyətləri olan canlı orqanizmlərin yaranma imkanı.

Biotexnologiya sözü tez-tez genetik mühəndisliyi kimi istifadə olunur, ancaq termin insan ehtiyaclarını ödəmək üçün bioloji orqanizmlərin dəyişdirilməsi üçün daha geniş bir proses kompleksinə aiddir. Müasir metodların köməyi ilə, ənənəvi biotexnoloji istehsal ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və canlı orqanizmlərin məhsuldarlığını artırmaq imkanı əldə etmişdir.

1971-ci ilə qədər “biotexnologiya” termini əsasən yeyinti sənayesində və kənd təsərrüfatında istifadə edilmişdir. 1970-ci ildən bəri elm adamları bu termini laboratoriya üsullarına tətbiq etməyə başladılar.

Texnologiya prosesini təmin edən mikroorqanizmlərin və ya onların fermentlərinin sənaye istehsalından istifadə qədim dövrlərdən bəri tanınır, bununla yanaşı sistematik tədqiqatlar biotexnologiyanın üsulları və vasitələrinin arsenalını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir.

Firmamızın istiqaməti, qidalanan və/və ya zədələnmiş torpaqların bərpası və ekoloji cəhətdən səmərəli kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün sənaye miqdarlarında faydalı mikroorqanizmlərin becərilməsidır.