Tricho-Guard

Görünüş

Image module
Image module

Tricho-guard haqqında

Tricho-Guard xüsusi metodla yetişdirilmiş Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma lignorum göbələklərin sporlarıdır.
Bu göbələklərin sporları aktiv bio-maddələr ifraz edir, yüksək bioloji aktivliyə malik olan və bu səbəbdən torpaqları zənginləşdirən üzvi maddələrin parçalanma proseslərində iştirak edirlər. Ammonium və nitritin parçalanmasında mühüm rol oynayır, torpağı fosfor və kalsiumla zənginləşdirir. Və bu göbələklər tərəfindən ifraz edilən bioaktiv maddələr müxtəlif xəstəliklərdən qoruyaraq bitki və meyvələrin artımını sürətləndirir. Sporlar yeraltı sularında bioloji cəhətdən fəaldır və bitkilərdə bulaşan patogen bakteriya və digər patogen göbələklərin güclü bir rəqibidir və bununla onları yatırıb basır. Trichoderma göbələk sporları normal bitki artımı üçün zəruri olan maddələr ifraz edir. Onlar torpaq bioregulyasiyada müxtəlif prosesləri yaradır.

pH=6.5 ±0.5   KƏGV/1ml min.: 1×109

XƏSTƏLİKLƏRƏ QARŞI TƏSİR:
Alternaria, Anthracnose, Bacterial Fetus Cancer, White and gray rot (fomozy), Kela cabbage, Peach Curl, Mealy dew (oidium), Fruit scab, Rhizoctoniosis, Perinosporosis (mildew, downy mildew), Phytophthalosis of potatoes and tomatoes, Fusarium, Black leg seedlings and other root rot.

İstifadə qaydaları

İstifadə etməkdən qabağ göstərilmiş dozada 1 saat ilıq suda (30oC) aksivassiya üçün saxlayın. Spreyləmə və suvarma saat 19:00-dan sonra axşam saatlarında keçirilməlidir.

Bitkinin üzərinə spreyləmə:

 • 1 litr Tricho-Guard 1 hektara. 10 gün əkindən sonra tədbiqi başlamaq ve 3 dəfə hər 15 gündən bir təkrar etmək.

Torpaqa verilmə:

 • Bir illik bitkilər: 2 litr 1 hektar üçün. Torpaqı xazarlayan zaman 7-10 gün əkindən əvvəl tədbiq edin. Hər 4 həftədən sonra 2 dəfə təkrarlamaq.
 • Ağaclar: 2 litr 1 hektar üçün. Yazın əvvəlində tədbiq etmək.

Qeyd: İlkin tez-tez tətbiq olunan Trichoderma torpaq göbələklərinin əlverişli təbəqələrini yaratmaq tələb oluna bilər, ancaq tətbiqlər arasında normal istifadə üçün 4 həftə çəkir.

Fidanların dezinfeksiya edilməsi:

 • 5 ml preparat 1 litr xlorsuz suda həll olunur. Fidanı 5-10 saniyəlik alınmış məhlulun içinə salın. Prosesi bitkinin torpağa əkilməsindən əvvəl dərhal keçirin.

Toxumların islatması:

 • Bağçılıq: toxumların 1kq başına – 5 ml preparat, 5-7 dəqiqə islatmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin.
 • Böyük miqyaslı əkinçilik: 2 litr preparat her toxumun ton başına, 5-7 dəqiqə islatmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin.
 • Şitil: 10ml preparat 1 litr xlorsuz suda həll olunur. Şitillərin köklərini alınan məhlula batırmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin.

Diqqət

 • Püskürtmə zamanı 3.4 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.
 • Su ilə qarışdıqdan sonra 6 saat ərzində istifadəni tamamlayın.
 • Istifadə edərkən tibbi maska və gözlük istifadə edin. Kontakt halında su ilə yuyun.
 • Preparatı dondurmayın.
 • Tricho-Guard-ın təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin.
 • Kimyəvi preparatlarla qarışdırıb birgə istifadə etmək qadağandır!!!
 • Püskürtməni bəhər çıxmamışdan qabağ dayandırın.

Saxlama

24 ay quru qaranlıq yerdə +5oC ± 2oC temperaturlarda saxlayın.

12 ay quru qaranlıq yerdə +10oC ± 2oC temperaturlarda saxlayın.

İstehsal tarixinə qabın üzərində baxın.

Sənədlər

Məhsulun pasportu (PDF)
Broşür (PDF)

Razılaşmalar və sertifikatlar

Qablaşdırma

 • 1l. plastik qab,
 • 10l. plastik qab,
 • 20l. plastik qab,

Ayrı mikrobioloji gübrələr

Image
Fermentstart
Image
Bactovit
Image
Nitro-Fix
Image
BGS 1008-6