Biomax g2

Görünüş

Image module
Image module

Biomaks haqqında

Biomax g2 maye üzvi məhsuldur, Organic Fertilizer BIOHUMUS-dan xüsusi çıxarışdır.
Onun tərkib hissəsi azad amin turşularından ibarətdir. Amin turşularının orta tərkibi 10-12% arasında dəyişir. Çıxarılan həlldə humik və fulvik turşunun tərkibi hər birisi üçün 80 mqr/l-dir.
Humik və fulvik mahiyyəti Organic Fertilizer BIOHUMUS-dan çəkilir. Biomax g2, digər maddələrdən onunla fərqlənir ki, hümik və fulvik maddənin konsentrasiyası 10 dəfə artıqdır, bununla yanaşı, bir çox makroelementləri (N, P, K) və mikroelementlər (Ba, Ca, M, Mo, B, Zn, Fe, Mn, Cr) tərkibində vardır. Biomax g2, həll edilən və fizioloji cəhətdən aktiv bir vəziyyətdə Organic Fertilizer BIOHUMUS-nin bütün komponentlərindən ibarətdir. Biomax g2-nin bacterisid və fungisid xüsusiyyətləri mikrorganizmlər toxuması tərəfindən salınan bakteriyostatik zülallara səbəb olur və fermentasiya prosesi zamanı Fermentstart-dan probiotik çıxarılır. Kultivasiya bitkilərinin məhsuldarlığının artması, bitkilərin fiziki-biokimyəvi proseslərinə hümik maddələrin bir çox təsirindən ötəri bitkilərin kötük hissəsində böyüdükcə baş verir.

ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, Moldova, Belarusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstan və nəhayət, Azərbaycanda “AqriBioEkoTex” MMC-də bir çox müxtəlif iqlim/torpaq şəraitində müxtəlif testlər keçirmişik. Testlərın effektivliyi torpaq növü və mexaniki quruluşu, humusun mövcudluğuna, azot, fosfor və kaliy gübrələrinin istifadəsi, hava temperaturu, bitkilərin tipi və yaşı, əvvəlci becərilmənin müddəti, tərəvəz bitkilərinin becərilməsi və digər amillərdən asılıdır.

Xüsusiyyət

No. Komponentlər Göstərici Metod
1 Ümumi Nitrogen, N mass, %      2,7 Microcoulometer
2 Phosporus, P2O5, %      1,80 AAS
3 Potassium, K2O, %      2,8 AAS
4 Barium, Ba, mg/kg         – AAS
5 Calcium, CaO, %      0,25 AAS
6 Magnezium, MgO, %      0,18 AAS
7 Molibden*, Mo, %      0,02 AAS
8 Bor, B, %      0,016 AAS
9 Zink, Zn, %      0,03 AAS
10 Iron, Fe2O3, %      0,12 AAS
11 Manganese, Mn, %      0,027 AAS
12 Humin+fulvik turşuları %        14 ——-
13 Chrome, Cr, mg/kg          – ppm
14 Plumbum, Pb Yox
15 E.coli, 1gr Yox ——-
16 Colibacillus Yox ——-
17 Salmonella Yox
18 pH     6.0  ±0.5

 

ÖZELLİKLER VE EFFEKTLİK

 • Toxum cücərməsini artırır (toxum artımı enerjisi).
 • Bitki köklərinin güclü formassiyasını stimullaşdırır.
 • Tez kəsilməyə kömək edir.
 • Bitki artımını stimullaşdırır və bitkilərin inkişafını sürətləndirir.
 • Məxsulların görünüşünü yaxşılaşdırır və sürətləndirir.
 • Müxtəlif xəstəliklərə bitki immunitetini artırır.
 • Nitratlar miqdarını, herbisidlərin tərkibini 8-10 dəfə azaldır.
 • Ağır metallar və radionuklidlərdən bitkiləri qoruyur.
 • Məxsullarda şəkər, zülal və vitaminlərin tərkibini artırır.
 • Xloru yığışdırır və qapalı bitkilərin inkişafını, çiçəklənməsini stimullaşdırın.

İstehsalatda əhəmiyyətli bir dəyişiklik:

 • mineral gübrələrin 40-60% azaldılması,
 • pestisidlərin 35-45% azaldılması.

 

Biomax g2 həm kök, həm də yarpaqdan (püskürtmə) becərilməsi üçün istifadə edilir.

Preparat bütün herbisidlər, funqisidlər və insektisidlər ilə istifadə edilə bilər. Bu bizə texnoloji prosesləri dəyişdirmədən istifadə etməyə imkan verir. Preparat bütün kənd təsərrufat məhsullarında istifadə edilə bilər. Biomax g2 məhsullara pestisidlərin və urea-nın istifadəsi ilə eyni vaxtda püskürtmə etmək məsləhətdir.

Biomax g2 30%-ə qədər bitkilərin məhsuldarlığını artırır (torpağın münbitliyinnən asılı olaraq).

İstifadə qaydaları

Biomax g2 ilə becərilməsi dərəcələri (püskürtmə və suvarma üçün su ilə qarışdırılır):
– Taxıl bitkiləri üçün, bir dəfə: kollaşma mərhələsində, boruya daxil olmaq mərhələsində və məxsulun başlanğıc mərhələsində – 3 l / ha;
– Qarpız, tərəvəz və paxlalılar üçün, hər 15 gündə 3 dəfə – 2 l / ha;
– Pambıq üçün hər 15 gündə 3 dəfə – 3 l / ha;
– Meyvə və giləmeyvə, sitrus 3 dəfə hər 15 gündə – 2 l / ha;
– Toxumların islatmaqı üçün 0,4 l / ha toxum mqdarına. Su ilə qarışdırın və 12 saat saxlayın;
– Çiçəklərin becərilməsi üçün hər 15 gündə 3 dəfə – 2 l / ha.

Qeyd: Biomax g2 ilə birlikdə bitki istehsalında Organic Fertilizer BIOHUMUS-un və BACTOVİT G2-in istifadəsinin üstünlükləri bütün bitkilərin becərilməsi üçün tətbiq etdikdə bəhərin keyfiyyəti və məxsuldarlığı 50%-ə qədər artırır.
Biomax g2-nin dəqiq istifadə miqdarı torpağın vəziyyətindən asılıdır.

Biomax g2-nin istifadəsi ümumi məhsulun artmasına, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və onun dəyərini azaldır. Bu, bazar iqtisadiyyatında çox vacibdir.

Saxlama

18 ay quru yerdə +5oC – +20oC temperaturlarda saxlayın.

İstehsal tarixinə qabın üzərində baxın.

Sənədlər

Məhsulun pasportu (PDF)
Broşür (PDF)

Razılaşmalar və Sertifikatlar

Qablaşdırma

 • 1 L. plastik qab
 • 5 L. plastik qab
 • 10 L. polietilen qab
 • 20 L. polietilen qab

Ayrı üzvi gübrələr

Image
Organic fertilizer Biohumus
Image
Bio-Bitpest