Organic Fertilizer Biohumus

Görünüş

Image module
Image module

Organic Fertilizer Biohumus haqqında

Organic Fertilizer BIOHUMUS, bioloji məhsul Fermentstart (xüsusi simbiotik mikroorqanizmlər) istifadə edərək, inək, toyuq və ya at peyinlərindən hazırlanan və ya onların qarışığından üzvi gübrə və kompostların əsas məhsulu olan humus üzvi gübrədir. Bioloji proses nəticəsində, Fermentstart bitkilər üçün əlçatmaz olan həll edilməyən qida maddəsini mənimsəmə halına çevirir.
Bundan əlavə, Organic Fertilizer BIOHUMUS, torpağa tətbiq edildiyi zaman, qida maddələrini kök sisteminə yaxın olur və qida maddələri qorumağa kömək edən daha zərif bir quruluş verir. İddia edilən torpaq strukturu qida maddələrinin torpaq alt qatında yuyulmasını təmin edir. Buna görə, qida ən çox kökləri tərəfindən istifadə olunur və bu xüsusiyyətlər peyinlərdən daha vacibdir.

Xüsusiyyət

Komponentlər Miqdar
Rəngi Tünd qəhvəyi
Qoxu Yoxdur
pH 6,8-7,0
Ümumi nitrogen (N) 1,8-2,0%
Ümumi Phosphorus (P2O5) 1,5-1,7%
Potassium (K2O) 1,8-2,1%
C/N 18-19
Calcium (Ca) 4,5%
Kadmium (Cd) 0,4 mg/kg
Nickel (Ni) 8,0 mg/kg
Plumbum (Pb) 4,3 mg/kg
Magnesium (Mg) 0,6%
Iron (Fe) 0,34%
Copper (Cu) 7,5 mg/kg
Manganese (Mn) 58 mg/kg
Zink (Zn) 20,0 mg/kg
Chrom (Cr) 50 (ppm)
Nəmliyi 40-50%
Organic maddə 60%
Mikroflora  (KƏGV / 1ml) 2,4 x 106
Stannum (Sn) 1,1 (ppm) mg/kg
E. koli in 1 qr Not found
Colibacillus Not found
Salmonella 50 qr Not found
Sibir ulcer Not found
Ümumi humik+fulvik turşular 15%

Organic Fertilizer BIOHUMUS funksiyası iki əsas biri birinə bağlanmış təsirə əsaslanır:

Organic Fertilizer BIOHUMUS mikro və makro elementlərin balanslaşdırılmış nisbəti, kök sisteminin sürətli inkişafı və böyümənin ilkin mərhələsini təmin edir.

Organic Fertilizer BIOHUMUS-in mikroflorası başlanğıc komponentləri parçalayır, kök sisteminin qidalanması üçün maddələrin dağılmasını asanlaşdırır və bütün böyümə mövsümündə təsirli fəaliyyətini uzadır.

 

Məhsulun əsas keyfiyyəti, peyindən 10-15 qat daha yaxşı olan Organic Fertilizer BIOHUMUS tərkibindən ibarətdir. Organic Fertilizer BIOHUMUS tək peyini əvəz etmir, o həmçin yüksək su tutma qabiliyyəti, suya qarşı həssaslıq, mexaniki qüvvə, granülasyon (qranullar çox yüksək gücə malikdir), çox sayda faydalı mikroorqanizmlər, müxtəlif fermentlər, torpaq antibiotikləri, vitaminlər, böyümə hormonlarına malikdir.

 

Organic Fertilizer BIOHUMUS, nitratların miqdarını bitkilərdə 8-10 dəfə azaldır, məhsulun artması və xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı müqavimətin artdığına (immuniteti artdırır), tərəvəz və meyvələrin dadını yaxşılaşdırıır, məxsulun saxlama müddətini uzadır.

Nitratlar miqdarının azaldılmasının səbəbi faydalı torpaq mikroorqanizmlərinin torpaqda artmasıdır və bu, hərəkətli nitratların çoxalmasıdır. Buna görədə təbii səviyyədə azot təmin edlir.

 

İSTİFADƏ YERLƏRİ:

Organic Fertilizer BIOHUMUS hər növ bitkilər üçün istifadə edilə bilər: taxıl, qarğıdalı, tərəvəz, üzümçülük, kartof, meyvə yetişdirilməsi, bəzək çalıları, çiçəklər və gül, çiyələk, çəmən çəmən otları və sair.

Qeyd:  Organic Fertilizer BIOHUMUS-un, BİOMAX və BACTOVİT-lə birgə kompleks halında istifadəsi/tətbiqi üstünlükləri bütün məhsullarda öz müsbət nəticələrini göstərir, keyfiyəti və məxsuldarlığı artırır. Artım 50%-ə qədər. 

 Nitrat məzmunun cədvəli (mg/kg)

Məxsul Mineral gübrə ilə becərilmə Peyinlə becərilmə Organic Fertilizer BIOHUMUS ilə becərilmə
Xшнфк          273                 70         5
Pomidor           83                 37         8
Kələm          280                140       128
Soğan          120                 60        36
İstiot           75                 38        10
Kök          480                111        37

Torpağin yenidən becərilməsi:

Torpağın yenidən becərilməsi zamanı Organic Fertilizer BIOHUMUS istifadəsi torpağın öz məhsuldarlığının bərpa müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır;

Bu, xüsusən, çirklənmiş və tükənmiş torpaqlar üçün, acidic və qumlu torpaqlar zonalarında təsirli olur.

Sənədlər

Məhsulun pasportu (PDF)
Broşür (PDF)

Razılaşmalar və sertifikatlar

Qablaşdırma

  • 25 kq. polipropilen kisə
  • 35 kq. polietilen kisə
  • 1000 kq. satış toplu olaraq

Ayrı üzvi gübrələr

Image
Biomax
Image
Bio-Bitpest